partners in cost reduction

profits in a box

 • Wie zijn we

  Vendimat is uw 'partner in cost reduction'.

   

  We zijn een bedrijf dat zich er op toelegt om onze klanten oplossingen aan te bieden die toelaten om kosten te verminderen en dus aanzienlijke besparingen te realiseren op het verbruik van grijpvoorraden, PBM's, MRO's, gereedschappen, enz.

   

  We bieden naast verdeelautomaten voor verbruiksgoederen ook modulaire lockers en sleutelkasten die een oplossing bieden voor het tijdelijk gebruik van allerhande tools of sleutels

  Verder kunnen we maatwerk aanbieden in een antwoord op een specifiek probleem.

  We kunnen onze klanten ook bijstaan in het zoeken naar diverse kostenbesparingen.

   

  Vendimat levert op geen enkele manier de inhoud van de artikelen die via de verdeelautomaten worden verspreid of de tools die worden ter beschikking gesteld.

  Onze klanten zijn met andere woorden volledig vrij om die te bestellen bij om het even welke leverancier.

 • Wat doen we

  In een antwoord op trends en vragen vanuit de markt kunnen wij u derhalve volgende oplossingen aanbieden die gebruik maken van de persoonlijke badge van de werknemer als identificatiemiddel :

  • Verdeelautomaten voor de uitgifte van verbruiksgoederen zoals PBM’s, MRO’s, bij onze klanten merken we besparingen van minstens 20 % en met uitschieters tot meer dan 50%
  • Sleutelkasten die weten wie en wanneer welke sleutel mag gebruiken en alle gebruik onthouden. Dit kunnen sleutels van lokalen, machines, voertuigen, heftrucks, … zijn
  • Lockers voor de tijdelijke uitgifte van tools of andere materialen die na gebruik worden teruggeplaatst. In deze lockers kunnen de tools worden opgeladen. RFID identificatie is mogelijk
  • Op maat oplossingen
  • En bedrijfsdoorlichting die toelaat om bepaalde afdelingen te analyseren om kostenbesparende voorstellen naar voor te brengen

   

 • Huidige toestand bij onze toekomstige klanten

  • Onze uitgebreide ervaring met industriële verdeelautomaten toont aan dat :
   De meeste bedrijven met meer dan 50 werknemers hebben geen 100% controle op het reële verbruik en uitgaven van persoonlijk beschermingsmiddelen (PBM's), hygiënische materialen en andere middelen die dagelijks verbruikt worden en die de grootste verbruiken betekenen voor deze bedrijven.
   Het is niet eenvoudig deze middelen altijd beschikbaar te stellen voor elke werknemer op elk moment dat er in het bedrijf wordt gewerkt.
   Een groot deel van bovenvermelde artikelen kunnen ook voor persoonlijke redenen worden gebruikt wat dikwijls het geval is bij de meeste van deze bedrijven.
   Het werkelijke aantal van de topverbruiken is niet nominatief te bepalen en moeilijk toe te wijzen tot op elk individueel personeelslid. In veel gevallen wordt dit verbruik ook niet gerapporteerd aan het management.
   Op dit moment ligt de focus op het onderhandelen om lagere prijzen te bekomen voor deze artikelen gezien het huidige moeilijke economische klimaat. De onderhandelingsmarge op veel van deze artikelen is vrij laag of zorgt in veel gevallen tot lagere kwaliteit.
   De bedrijven zoeken op deze manier niet naar werkelijke besparingsmogelijkheden die hen gemiddeld 25 % besparingen kunnen bezorgen.

   

  • Het gebruik van sleutels gebeurt niet op een geautomatiseerde manier. Het is moeilijk om te weten wie welke sleutels mag gebruiken en wie er op welk moment bepaalde sleutels heeft gebruikt.

   

  • Onze klanten hebben het moeilijk om het gebruik van tools op te volgen, af en toe verdwijnen tools of onderdelen van tools. Het is bijna onmogelijk om achteraf te weten wie bepaalde tools heeft gebruikt.
 • Huidige toestand bij onze klanten

  • Volgende informatie is gebaseerd op onze uitgebreide ervaring met industriële verdeelautomaten :
   Al onze klanten gebruiken industriële verdeelautomaten om hun PBM's, hygiënische materialen en andere verbruiksmaterialen en gereedschappen te verdelen die hun grootste verbruiken betekenen.
   De verdeling van deze goederen is gepersonaliseerd en online geregistreerd en kan bijgevolg eenvoudig gerapporteerd worden tot op het management niveau.
   Al deze middelen zijn 24/7 voor alle werknemers beschikbaar.
   Onze klanten hebben onmiddellijk een gevoelige stijging vastgesteld van het bewustzijn omtrent het verbruik bij de werknemers door het implementeren van onze verdeelautomaten.
   De uitgebreide rapporteringsmogelijkheden vermijden het aanwenden van deze artikelen voor persoonlijk gebruik. Het werkelijk verbruik van elk personeelslid kan perfect worden vergeleken met collega's die een gelijkaardige job uitoefenen.
   Onze klanten merken ook besparingen in de verdeel- en logistieke kosten, de verdeling gebeurt direct op de werkvloer.
   De werkelijke besparing op korte termijn bedroeg meer dan 50 %, op lange termijn werd gemiddeld 25% bespaard.

  • Onze klanten gebruiken de bestaande personeelsbadges om hun personeel al dan niet toe te laten om bepaalde sleutels te gebruiken.
   Op elk moment weten ze wie er welke sleutel in gebruik heeft.
   Naderhand hebben ze een perfect beeld wie er wanneer een sleutel heeft uitgenomen.

  • Onze klanten maken gebruik van modulaire toolkasten om hun personeel tools ter beschikking te stellen. Ze kunnen altijd zien welke tools er in gebruik zijn. De tools kunnen desgewenst worden opgeladen in de toolkast.
   Nadien is het mogelijk om te zien welke tools werden gebruikt om eventueel te kalibreren of na te zien.
 • Rapporten

 • Referenties

 • Contact